Brief op komst over start turnjaar

Binnenkort ontvangen jullie een brief (per email) over de start van het nieuwe turnjaar en hoe we de corona-maatregelen zullen naleven.

We zouden nog willen vragen dat, daar we zeker opstarten, iedereen die nog niet betaald heeft, dit in orde brengt (tenzij het om een proefles gaat).  Waarvoor dank.

Geen inschrijvingen meer mogelijk voor nieuwe leden voor 5&6 en middelbaar

Wegens de grote belangstelling en omdat we de grootte van de groepen omwille van corona willen beperken, zullen we voor 5&6 en middelbaar geen nieuwe inschrijvingen meer toelaten.  Turners die vorig jaar reeds lid waren en toch nog graag zouden deelnemen aan deze groepen, kunnen nog per email contact opnemen om zich aan te melden: info@turnenbovenlo.be

Inschrijvingen voor nieuwe leden zijn nu mogelijk

Vanaf vandaag kunnen nieuwe leden ook ingeschreven worden;

Inschrijvingen zijn nu mogelijk voor vroegere leden

De website is klaar voor inschrijvingen van de vroegere leden van Excelsior.  Nieuwe leden kunnen zoals gemeld inschrijven vanaf 15 juni.

Inschrijvingen uitgesteld tot zaterdag 23 mei

Wegens de veranderingen aan de opzet van de inschrijving en het lidgeld, wordt de datum voor het inschrijven van vroegere leden uitgesteld tot zaterdag 23 mei.  De datum voor nieuwe inschrijvingen (turners die vorig jaar nog geen lid waren dus), wordt behouden op 15 juni.

Inschrijven voor het nieuwe turnjaar kan vanaf 18 mei

In tegenstelling tot wat eerder was gesteld, zal inschrijven voor het nieuwe turnjaar pas kunnen vanaf 18 mei (en dus niet vanaf 11 mei).
Er moeten namelijk eerst nog een aantal veranderingen aan de website gedaan worden.

Geen turnlessen meer dit turnjaar

Door het Coronavirus  is het laatste trimester van ons turnjaar behoorlijk in de war gelopen. En zolang de veiligheidsraad geen toestemming geeft, kunnen we niet meer herbeginnen. Omdat ons turnjaar afloopt einde mei hebben we beslist om dit jaar nu al af te sluiten. Er zullen dus jammer genoeg geen turnlessen meer zijn dit jaar.

Het nieuwe sportjaar begint op woensdag 2 september 2020. Jullie kunnen vanaf 11 mei 2020 terug inschrijven via de website (www.turnenbovenlo.be). Vanaf 15 juni 2020 mogen ook nieuwe leden zich inschrijven. Alle info hierrond vind je op de site.  Inschrijven kan al vanaf deze datums, voor de betaling van het lidgeld mag je wachten tot we een seintje geven, het is immers nog niet volledig duidelijk wanneer de turnlessen terug kunnen doorgaan.

We willen vragen om snel door te geven moest je beslissen om volgend jaar niet meer te komen turnen (via mail aan info@turnenbovenlo.be en voor mini, keur en acro ook aan de lesgevers).

De turnshow wordt doorgeschoven naar volgend jaar en gaat door op 24 en 25 april 2021. Ter vervanging van de turnshow van dit jaar, zullen we in het najaar iets organiseren zodat kinderen dan al kunnen tonen wat ze geleerd hebben. Meer info hierover krijgen jullie later.

Voor wat de kledij van de turnshow betreft, die jullie reeds betaald hebben, deze zal volgend jaar voor de turnshow gebruikt worden. Voor degenen die volgend jaar niet meer wensen deel te nemen, zal er een terugbetaling gebeuren.

Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie deze altijd stellen via de email van de turnkring, of telefonisch (de nummers van de bestuursleden en coordinatoren vind je op de website).

Nog even herinneren aan de challenges in het filmpje dat doorgestuurd was.  De turners kunnen deze ook proberen en foto’s of filmpjes doorsturen tegen 7/05/2020.  We zullen die dan in een leuke compilatie verwerken.

Aan al onze turners, bedankt voor de inzet in het voorbije turnjaar!  Hopelijk tot in september en blijf allemaal gezond.

De lesgevers en het bestuur van Turnkring Excelsior Boven-Lo vzw

Turnlessen afgelast tot minstens eind april, turnshow afgelast

Beste turners, ouders en opvoeders,

Als turnkring volgen we de maatregelen van de overheid en de stad rond Covid-19 stipt op.  Daarom zullen al onze turnlessen opgeschort blijven tot en met 30 april 2020. We laten tijdig weten, indien deze maatregel nog verlengd wordt. Ook de turnshow gaat niet door op de geplande datum en omdat de show toch een hele organisatie vraagt, zal deze helaas dit turnjaar niet meer doorgaan.

Afhankelijk van wat de nationale veiligheidsraad beslist over bijeenkomsten, heropening van de scholen,… gaan wij op zoek naar een alternatief voor de turnshow. Over wat en hoe zal tijdig gecommuniceerd worden.

Aan al onze turners, bedankt voor jullie inzet dit jaar en hopelijk kunnen we nog enkele keren samenkomen voor het einde van het turnjaar.

Bij deze willen we ook al de vrijwilligers bedanken die dit jaar wilden meewerken aan de show. Bedankt en hopelijk kunnen we volgende editie terug op jullie medewerking rekenen.

We houden jullie op de hoogte.

Hopelijk blijven jullie allemaal veilig en gezond.

Met vriendelijke groeten,      

De lesgevers en het bestuur   

_________________________________________________________________

Turnkring Excelsior Boven-Lo Vzw

Ondernemingsnummer: 0560.834.105

RPR, afdeling Leuven

info@turnenbovenlo.be

www.turnenbovenlo.be

Meer info over kaartenverkoop turnshow

Nog even meegeven dat de kaartenverkoop zoals gewoonlijk zal doorgaan in de parochiezaal van de Boven-Lo.

De prijs per kaart blijft hetzelfde als vorig jaar, namelijk 10 EURO.

Voor nieuw-samengestelde gezinnen wordt het aantal kaarten tijdens de eerste 2 verkoopdagen beperkt tot zes (in plaats van vier).

Turnlessen afgelast tot 31-3-2020

Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te vertragen, heeft de stad Leuven verschillende maatregelen genomen. Alle sporthallen en zwembaden in Leuven gaan dicht met onmiddellijke ingang vanaf vandaag, 12/03/2020 om 17u00 !
Ook het bestuur van turnkring Excelsior Boven-Lo VZW vindt dit een logische maatregel als we denken aan de veiligheid en gezondheid van iedereen.
Al onze turnlessen zullen dus opgeschort worden met onmiddellijke ingang vanaf vandaag tot en met 31/03/2020. Dit op alle locaties, dus de turnzaal op de Boven-Lo en de Turnhal in het Boudewijnstadion.
Ook de kaartenverkoop voor de turnshow wordt tot dan opgeschort.
Zodra er nieuwe informatie vanuit de overheid is of dat er opnieuw geturnd mag worden, zal het bestuur jullie zo snel mogelijk inlichten via de site en mail.
Voor verdere vragen rond deze beslissing kan je altijd terecht bij het bestuur via info@turnenbovenlo.be
Hopelijk kunnen we snel onze turnactiviteiten hervatten.

Uitstap naar SuperJump

Op zaterdag 22 februari staat er een uitstap naar het trampolinepark in Geel gepland voor de volgende groepen: keur, minikeur, middelbaar en recrea. Meer info werd via mail doorgestuurd, samen met de inschrijvingslink. Deadline om in te schrijven: 08/02/2020.

Geen turnen in zaal Boven-Lo in de week van 27 januari

Er zal bij uitzondering geen turnen zijn in de week van 27 januari 2020 voor de groepen die in de zaal van de Boven-Lo turnen, wegens toneelopvoeringen in die week.

Dus geen turnen op 27-29-31 januari.

 

Inschrijving turnweekend

Je kan nu inschrijven voor het turnweekend door naar "Evenementen" te gaan en dan op "hier" te klikken.

Demo keur en minikeur

Op 16 november zullen de gymnasten van het keur en het minikeur een demo voorbrengen voor hun ouders. Deze demo gaat door in het Boudewijnstadion te Kessel-Lo tussen 9u15 en 9u40. Iedereen die interesse heeft om deze bij te wonen, is welkom. Wij kijken er alvast naar uit! laugh

Inschrijving turnweekend nu on-line

Voor het turnweekend van 22-23-24 november 2019 gebeurt de inschrijving on-line, via volgende link:

https://forms.gle/aEizXFVdnt7doPCd6

Terugbetaling deel inschrijvingsgeld door ziekenfonds

Het is mogelijk dat jouw ziekenfonds een deel van het inschrijvingsgeld terugbetaalt.
Bij CM is dat bijvoorbeeld 15 EURO, hiervoor moet je wel het attest invullen dat je kan vinden op hun website.

Prijzen van kledij Excelsior

Je kan bij je lesgevers kledij van de turnclub bestellen.
De prijzen zijn 10 EURO voor een T-shirt, en ook 10 EURO voor een short.

Let op: nieuwe lidgelden voor het turnjaar 2019-2020

Wij hebben dit voorbije turnjaar voor de eerste keer een audit van onze turntoestellen laten uitvoeren.  Hierbij is gebleken dat een aantal toestellen aan vervanging toe zijn, waardoor we volgend turnjaar een investering moeten doen.  Als gevolg hiervan, hebben we beslist om onze lidgelden voor het turnjaar 2019-2020 te verhogen met ongeveer 5 EURO per uur turnles.  De nieuwe prijzen kan u vinden op onze website, en worden ook automatisch getoond bij het on-line inschrijven.

Nog een opmerking: bij het minikeur is het uur in de Boudewijnzaal nu standaard toegevoegd en dus geen optie meer, en dit wordt ook in het nieuwe lidgeld verrekend.

Inschrijvingen sportjaar 2019-2020

Sommige groepen zijn snel volzet maar (oude) leden krijgen voorkeur zodat zij kunnen blijven. Daarom vragen wij oude leden om zich in te schrijven voor 16 augustus en nieuwe leden pas na 16 augustus.

U kunt ook altijd terecht bij onze turnleerkrachten om dit verduidelijken of om na te gaan of bepaalde groepen al volzet zijn of niet.

Gelieve dit te respecteren. Alvast bedankt!