Het opstellen van een gedragscode is een eerste stap om aandacht te hebben voor de rechten van het kind in de sport. Een gedragscode stel je best op met een team van (club)medewerkers of vrijwilligers die de waarden en normen voor jouw (jeugd)club bundelt, uitdraagt naar alle leden, ouders en trainers en zorgt voor de naleving van de richtlijnen, zoals opgenomen in de code. GSF stelde een gedragscode op voor deelnemers, lesgevers en ouders. Deze gedragscodes omvatten de waarden en normen waar GSF voor staat.

Gedragscode voor lesgevers

Respect & afspraken

 • 1. Ik ben ruim op tijd aanwezig en verwittig het bestuur op tijd als ik afwezig zal zijn. Ik zoek mee naar een vervanger die mijn afwezigheid kan opvangen.
 • 2. Ik respecteer alle deelnemers, ongeacht hun kwaliteiten, en hun ouders.
 • 3. Ik maak goede en duidelijke afspraken met de deelnemers en de ouders.

Plezierbeleving

 • 4. Ik laat kinderen kind zijn door speelmogelijkheden aan te bieden. Plezier staat voorop.

Fair play

 • 5. Ik leer de kinderen omgaan met winst en verlies.
 • 6. Ik ben een voorbeeld van fair play en straal dit ook uit. Ik ban discriminatie en geef iedereen een gelijke kans.

Waardering

 • 7. Ik geef opbouwende feedback en complimenteer de kinderen als ze iets goed hebben gedaan. Ik geef geen spottende opmerkingen. Ik draag bij aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van de kinderen.

Veiligheid

 • 8. Ik zorg voor een veilige sportomgeving en voorzie materiaal aangepast aan de leeftijd en de vaardigheid van de kinderen.
 • 9. Ik zorg ervoor dat bedrog en (seksueel) misbruik niet plaatsvinden.
 • Ik maak duidelijk dat pesten niet kan. Ik ban alle vormen van agressie en geweld.

Kwaliteit

 • 11. Ik bied een degelijke sportles of training aan, aangepast aan de leeftijd van de kinderen, en blijf mijn vaardigheden bijscholen.

Gedragscode voor ouders

Respect & afspraken

 • 1. Ik breng mijn kind op tijd naar de sportles. Ik verwittig tijdig indien mijn kind afwezig zal zijn.
 • 2. Ik kom gemaakte afspraken na.
 • 3. Ik ben verdraagzaam naar andere ouders en kinderen toe.
 • 4. Ik toon respect voor de vrijwilligers en lesgevers.

Plezierbeleving

 • 5. Ik vind het belangrijk dat mijn kind plezier maakt tijdens het sporten. Ik dwing mijn kind niet om te presteren, maar moedig aan om zijn/haar sport te beoefenen.

Fair play

 • 6. Ik leer mijn kind omgaan met winst en verlies.

Waardering

 • 7. Ik aanvaard dat mijn kind niet altijd de beste is, maar prijs hem als hij zijn best heeft gedaan.
 • 8. Ik toon interesse in de sport van mijn kind en breng regelmatig een bezoek aan de training.
 • 9. Ik waardeer de inzet van de vrijwilligers en lesgevers die de sportactiviteit van mijn kind mogelijk maken.

Veiligheid

 • 10. Ik zie er op toe dat mijn kind het nodige sportgerief bij zich heeft.
 • 11. Ik toon respect voor het materiaal en de accommodatie.
 • 12. Ik tolereer geen pestgedrag van mijn kind en reageer gepast op negatief gedrag.

Gedragscode voor deelnemers

Respect & afspraken

 • 1. Ik tracht altijd tijdig aanwezig te zijn en verontschuldig me indien ik te laat ben.
 • 2. Ik hou me aan gemaakte afspraken.
 • 3. Ik respecteer de spelregels en het materiaal, mijn mede- en tegenstanders, de trainer en de accommodatie.
 • 4. Ik zet me in tijdens de sportles. Ik help spontaan bij het klaarzetten en opruimen van het sportveld.
 • 5. Ik blijf van andermans spullen af. Ik vraag of ik iets mag lenen.

Plezierbeleving

 • 6. Ik kom naar de sportclub om plezier te maken en samen te sporten met de andere kinderen.

Fair play

 • 7. Ik speel het spel eerlijk en blijf sportief bij winst en verlies.

Waardering

 • 8. Ik bedank de trainer voor de leuke training.

Veiligheid

 • 9. Ik pest, discrimineer, bedrieg of misbruik niet. Ik ban alle vormen van agressie en geweld.
 • 10. Ik heb steeds het nodige sportmateriaal bij.